Beställ utbildning

Intresserad av våra föreläsningar och informationsaktiviteter?

ACT arrangerar regelbundet kurser och seminarier om äldretandvård för tandvårdspersonal, vård- och omsorgspersonal och hemtjänst. Dessa utbildningsaktiviteter inkluderar teoretiska och praktiska aspekter på oral hälsa och oral hygien. Utbildningen som ACTs personal ger syftar bland annat till att förbereda nästa generation tandvårds- och vårdpersonal för gerodontologiska frågeställningar. Multiprofessionellt samarbete är av avgörande betydelse för att få en sammanhållen vård- och omsorg och förbättrad hälsa, både i befolknings- och i ett individuellt perspektiv.

ACT kan erbjuda föreläsningar och kortare kurser som anpassas efter kursdeltagarnas bakgrund. Vid intresse är du välkommen att kontakta Jesper Dalum på act@dentmed.ki.se.

18/04/2018