Föreläsning och konferens

Föreläsning

Akademiskt centrum för äldretandvård erbjuder föreläsare inom området tandvård med inriktning på den äldre individen. Hör gärna av er för mer information om hur vi kan hjälpa er att sätta ihop en bra föreläsning. Vi vänder oss till alla yrkeskategorier som möter den äldre, där tandvården ofta spelar en stor roll i det dagliga.

Vi hoppas snart kunna uppdatera med information om våra föreläsare. Tillsvidare maila gärna oss för förfrågan.

Konferens

ACT organiserar årligen en nationell konferens i gerodonti, konferensen syftar till att skapa en arena för samverkan och kunskapsutbyte mellan kliniska aktörer inom tandvård och hälso- och sjukvård samt forskare med klinisk och mer basvetenskaplig inriktning. Varje år har konferensen ett aktuellt och intressant tema som förväntas locka drygt 120 konferensdeltagare. Konferensen har kommit att bli ett uppskattat inslag i årsagendan för flera aktörer inom äldretandvård och ACT genomför ständigt förbättringar I konferensupplägget för att svara upp mot de utvärderingar som varje år samlas in av deltagarna.  

 

Tidigare konferenser


ACTuell Gerodonti 2018

Tack till alla deltagare som deltog i ACTuell Gerodonti 2018!

Akademiskt Centrum för Äldretandvård (ACT) bjöd in till äldretandvårdskonferens den 12 oktober i Läkarsällskapet lokaler i Stockholm.

Årets konferens inriktade sig på innovation ur ett tvärvetenskapligt och multiprofessionellt perspektiv. 

Talare
Louise Grant Sølling. Tandläkare, Viborg Kommunale Tandpleje, Danmark
Ingela Johansson, Folktandvården Region Norrbotten
Lotta Sjögreen, logoped och med dr.,Mun-H-Center
Birgitta Nordström och Christina Forsberg, Folktandvården Dalarna
Linus Kullänger, Språk i vården

 

ACTuell Gerodonti 2017

Tack till alla deltagare som deltog i ACTuell Gerodonti 2017!
 
Akademiskt Centrum för Äldretandvård (ACT) bjöd in till äldretandvårdskonferens den 13 oktober i Läkarsällskapets lokaler. Årets konferens inriktade sig på tugg- och sväljsvårigheter ur ett tvärvetenskapligt och multiprofessionellt perspektiv. 

Talare
Tommy Cederholm, professor, Uppsala universitet
Mats Trulsson, professor, Karolinska Institutet
Karin Wendin, professor, Högskolan Kristianstad
Kerstin Johansson, med dr, Karolinska Institutet
Inger Wårdh, docent, Karolinska Institutet

Forskningsrapporter och posterpresentatörer

Charlotta Elleby, Institutionen för Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Karolinska institutet, Akademiskt centrum för äldretandvård Stockholms Sjukhem, Folktandvården Stockholms Län AB.
Per Stjernfeldt, Karolinska institutet, Akademiskt centrum för äldretandvård Stockholms Sjukhem, Folktandvården Stockholms Län AB.
Nivetha Gavriilidou
Karolinska institutet, Akademiskt centrum för äldretandvård, Folktandvården Stockholms Län AB.
Eleni Siouta,  Karolinska Institutet, Institutionen för Neurobiologi, Vårdvetenskap och Samhälle. Sophiahemmets Högskola.
Angelika Lantto, Karolinska institutet, Norrbottens läns landsting.
Ann Johansson, Jönköpings Universitet
Isabelle Johansson, Jönköpings Universitet


ACTuell Gerodonti 2016

Akademiskt Centrum för Äldretandvård (ACT) bjöd in till äldretandvårdskonferens den 7 oktober i Läkarsällskapets lokaler i Stockholm. Årets konferens inriktade sig mot demens ur ett geriatriskt och odontologiskt perspektiv.

Talare
Professor Miia Kivipelto, Karolinska Institutet.
Docent, biträdande överläkare Dorota Religa (Karolinska Institutet. 
Övertandläkare Inger Stenberg (Centrum för Äldretandvård Göteborg). 
Professor Gunhild Strand (Universitetet i Bergen).
Tandhygienist Arne Olsson (Akademiskt centrum för äldretandvård).

Posterpresentationer
Ulrika Olsson, Folktandvården Tierp
Kunskapscentrum för äldretandvård, Folktandvården Uppsala län
Maria Söråker, Folktandvården Region Gävleborg
Anette Holmen, Äldretandvårdsteamet, Landstinget Västmanland
Charlotta Elleby, Institutionen för Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Karolinska institutet, Akademiskt centrum för äldretandvård Stockholms Sjukhem, Folktandvården Stockholms Län AB.


ACTuell Gerodonti 2015

Akademiskt Centrum för Äldretandvård (ACT) bjöd in till äldretandvårdskonferens den 9 oktober i Magnus Huss Aula, på Stockholms Sjukhem. Detta var den första ACTuell Gerodonti konferensen som hölls och vi firade samtidigt vår tvåårsdag som Akademiskt centrum.

Talare
Docent Inger Wårdh och Gunilla Nordenram (ACT, Inst för odontologi, KI)
Professor Frauke Muller (University of Geneva, Schweiz)Professor Mats Trulsson (Inst för odontologi, KI)
Professor Åke Seiger (FoUU, Stockholms sjukhem)
Docent Kristina Johnell (Aging Research Center, KI)
Professor Maud Wikström (Sahlgrenska Akademin, Göteborg)Logoped Eva Sandin (Akademiska sjukhuset Uppsala)
Docent Inger Wårdh och Anne-Marie Boström (ACT, KI)


Bilder från konferenserna