Utbildningar & kurser

ACT – Utbildningar och kurser

BAKGRUND

Befolkningen blir allt äldre och fler människor har sina tänder i behåll. Det innebär ökade krav på vård och tandvård avseende både resurser och kunskap. ACT:s uppdrag är att förbättra oral hälsa hos äldre genom forskning, utveckling och vård. En viktig del är kunskapsspridning till tandvårdpersonal, vårdpersonal, föreningar och organisationer som arbetar med äldre.

ACTs uppdrag avseende utbildning, sträcker sig från att utgöra ett stöd för alla professioner som är involverade i äldres munhälsa till forskarutbildning på akademisk nivå. Det innebär en rad olika aktiviteter på olika nivåer. De syftar alla till fördjupad kunskap och förståelse för betydelsen av en god munhälsa för den äldre individen och hur man inom sin roll kan och bör arbeta för att bevara och vid behov förbättra äldres munhälsa.

VÅRT UTBUD

Till vänster finns vårt utbud av utbildningar, kurser och konferenser. Du kan även kontakta oss om du håller i konferens eller information där du vill att vi deltar. Vi tar även emot studiebesök, vilket du kan läsa mer om i menyn till vänster.