Länkar

Digital Konferens 2020

Årets ACT-konferens kommer att genomföras i digital form pga den pågående Covid19 pandemin. Av praktiska skäl kortas konferensen ner till en halvdag som kommer att sändas via Teams. Temat för 2020 är ”Munhälsa vi Parkinsons sjukdom” och det slutgiltiga programmet är under färdigställande.

Läs mer på om webinariet här https://aldretandvard.se/actuell-gerodonti-2020/