Stroketeam

Stockholms första stroketandvårdsteam bildades på FTV Stockholms sjukhem under 2015.

Stockholms första stroketandvårdsteam bildades på FTV Stockholms sjukhem under 2015. Stroketeamet arbetar också mycket med att stötta och motivera till bibehållen god munvård efter Stroke. Det innebär bl.a. instruktion av hjälpmedel till dig som drabbats av Stroke eller till dina assistenter. Stroketeamet består av en tandläkare, en tandhygienist, en profylaxtandsköterska och en tandsköterska. Tillsammans arbetar dem med dig efter dina behov när du besöker oss.

Faktablad: Stroke – Vad händer i munnen?
  

Du som är drabbad av Stroke och fortfarande har funktionsnedsättningar 6 månader efter insjuknandet som gör det svårt för dig att klara din munvård eller ett besök på din ordinarie tandvårdsklinik har rätt till F-kort inom det landstingsfinansierade Tandvårdsstödet. Det är din läkare som behöver skicka in ett intyg till Tandvårdsenheten på Hälso- Sjukvårdsförvaltningen i Stockholm så att de kan utfärda F-kortet. F-kortet ger dig rätt till viss tandvård till öppenvårdsavgift.

Faktablad Att få f-kort

Vi genomför också ett större forskningsprojekt med syfte att utvärdera betydelsen av munskärmsträning för rehabilitering av tugg- och sväljfunktion tillsammans med logopeder på Stiftelsen Stockholms sjukhem, projektet kan du läsa mer om i ACTs projektkatalog.

Uppdraget är att samla kunskap om stroke, formulera ett strukturerat omhändertagande för tandvården, säkerställa det statliga tandvårdsstödet för patientgruppen och öka samverkan med vårdsektorns stroketeam för rehabilitering efter stroke.

 


För kontakt med vårt Stroketeam hör av dig till Folktandvårdskliniken Stockholmssjukhem

Folktandvården Stockholms sjukhem
Medicinsk tandvård
Mariebergsgatan 22b
112 19 Stockholm
Tel: 08-123 153 20
Skicka ett medelande