Tandvård

 

Välkommen till våra tandvårdssidor här kan du som är patient, anhörig eller verksam inom tand-, hälso-, sjukvården hitta information om tandvård för äldre.

Tandvård för äldre

När vi blir äldre kan munhälsan påverkas av sjukdomar och mediciner. Många uppfattar en tilltagande muntorrhet som gör det besvärligt att tala, tugga och svälja. Tänderna slits och spricker ibland sönder, de lagningar som gjort tidigare i livet behöver ofta justeras eller göras om. Det är också vanligt att tandersättningar som bryggor och proteser behöver omkonstrueras. Tandvårdsbehovet ökar när vi blir äldre, ändå är det ofta i den här delen av livet som vi lätt tappar kontakten med tandvården. Då är det extra viktigt med bra munhygien eftersom försämrad tandstatus gör det svårt att äta och prata. En tandhygienist kan hjälpa dig att komma igång med munhygienen igen om du har tappat motivationen. Det är vanligt att man behöver komplettera tandborstningen med mellanrumsborste eller tandsticka för att få riktigt rent efter att man har ätit. En tandhygienist kan instruera dig och komma med lite tips och trix hur du bäst sköter din munvård.

Munvård varje dag

  • Borsta tänderna morgon och kväll med fluortandkräm.
  • Gör rent mellan tänderna med mellanrumstandborstar.
  • Kontrollera att det inte finns skador på munnens slemhinnor.

Tips: Munsköljning med fluor stärker tänderna.


Råd kring tandvård

Här har vi samlat läsvärda dokument som berör dig som patient och vill veta lite mer.

Munvård för äldre

Vanliga och ovanliga problem i munnen 

Information om muntorrhet

Om du eller någon närstående blir beroende av stöd i vardagen, eller blir sjuk. Finns det stöd att söka hos Försäkringskassan och Landstinget. Tandvårdsstöden hos Försäkringskassan söker du med hjälp utan sjukvården och tandvården, läs i broschyren från 1177.

1177 Tandvårdsstöd

I följande broschyrer finns information om de olika tandvårdsstöd som finns, olika stöd kan innebära att du vänder dig till olika instanser. Ta kontakt med kontaktperson på kommunen för mer information, eller hör av dig till oss så kan vi hjälpa till med vägledning.

Att få f-kort – ett informationsblad

Tandvårdsstöd och rätt till Särskilt tandvårdsstöd (STB)

Seniortandvårdsteam i Folktandvården Stockholm

Flera av Folktandvårdens kliniker i Stockholm har tandvårdsteam med extra utbildning i tandvård och munhälsa för äldre personer, vi kallar dem för seniortandvårdsteam. Idag finns 32 seniortandvårdsteam i Stockholm. Målet för verksamheten med seniortandvårdsteamen är att du som kund i Folktandvården ska kunna vara trygg i att ditt tandvårdsteam vet vilka anpassningar de behöver göra för att du ska behålla din tandhälsa även om allmänhälsan sviktar. Du kan också känna dig trygg i att ditt seniortandvårdsteam delar sina kunskaper och erfarenheter med de andra seniortandvårdsteamen en gång i månaden. På så sätt samlar vi gemensamt ihop en kunskapsbank. Folktandvården vill vara din tandvårdskontakt genom hela livet, hos oss kan du få hjälp med dina tänder och din munhälsa från 1 års ålder fram till dina allra sista levnadsdagar. Representanter för seniortandvårdsteamen träffar du i Folktandvården Stockholms monter på Seniormässan i Älvsjömässan i November och på Seniordagen i Kungsträdgården i juni varje år.

Tandläkaren på 3:e våningen? Om dina förutsättningar för att genomföra ditt tandläkarbesök har ändrats sedan sist kan det vara klokt att kontrollera i förväg vilken tillgänglighet som är aktuell på din tandvårdsklinik. Alla Folktandvårdens kliniker – både inom allmäntandvården och medicinsk tandvård – har hög tillgänglighet. På flera Folktandvårdskliniker finns takliftar och andra hjälpmedel för dig med funktionsnedsättning. Flera privata kliniker har också god tillgänglighet.  Kontakta din närmsta klinik för med information och vägledning.

Du som har särskilda behov är särskilt välkommen!

Inom Folktandvården Stockholms medicinska tandvård möter vi dig med särskilda behov, till exempel ett medicinskt sjukdomstillstånd eller funktionsnedsättning. Personalen har bred erfarenhet av tandvård lite mer komplicerad tandvård som ofta kräver anpassning för skörhet, hög ålder, akut- eller kronisk sjukdom. Vi samarbetar med sjukvården samt vård- och omsorgspersonal för att förbättra munhälsan för alla Stockholmare på ett patientsäkert och hållbart sätt. Målet med vår verksamhet är att du som har särskilda behov ska känna att du har hamnat rätt när du blir patient hos oss.

För de patienter som har svårt att klara av ett ordinarie tandvårdsbesök kan tandvårdsbehandling med olika typer av lugnande medicinering eller narkos och lustgas vara ett bra hjälpmedel. Medicinsk tandvård i Stockholm erbjuder narkostandvård på Danderyds sjukhus och Huddinge sjukhus där vi även har möjlighet att samarbeta med sjukhusen när vi genomför våra mest komplicerade behandlingar. Ofta kan vi även samarbeta med övriga verksamheter inom vård- och omsorg så att flera behov kan tillgodoses under samma narkostillfälle. Flera privataktörer erbjuder också tandvård under narkos eller lugnande medicinering.

 

Entrén Akademiskt centrum för äldretandvård och Folktandvårdskliniken Stockholmssjukhem