Taggarkiv: ACT konferens

Digital Konferens 2020

Årets ACT-konferens kommer att genomföras i digital form pga den pågående Covid19 pandemin. Av praktiska skäl kortas konferensen ner till en halvdag som kommer att sändas via Teams. Temat för 2020 är ”Munhälsa vi Parkinsons sjukdom” och det slutgiltiga programmet är under färdigställande.

Läs mer på om webinariet här https://aldretandvard.se/actuell-gerodonti-2020/


Anmälan är öppen till årets konferens

Rättvis och modern äldretandvård – Äldres munhälsa ur flera perspektiv

Årets upplaga av ACT-konferensen handlar om hur vi skaparen rättvis och modern äldretandvård som är tillgänglig för alla.

Välkomna till en heldag med patientperspektivet i centrum, inspirerande föreläsningar, diskussioner, goda exempel från verksamheter och forskning med fokus på förbättrad munhälsa för äldre. ACT-konferensen ger kunskap och inspiration att ta hem. Den ger också möjlighet att träffa kollegor och bygga nätverk.

Anmäl dig här


 

 


 

 

ACTuell Gerodonti 2017

ACTuellt 2017

Tack alla som deltog under konferensen ACTuell Gerodonti. 
 
Årets konferens inriktade sig på tugg- och sväljsvårigheter ur ett tvärvetenskapligt och multiprofessionellt perspektiv. Mer om konferensen finns på denna sida.