Styrelse

ACTs styrelse

Ordförande
Kjell Bjerrehorn, DDS
KBTandläkare sedan 1978. Övergick från klinisk tjänstgöring till fristående beställarfunktion för tandvård 1994, vilken senare uppgick i hälso- och sjukvårdens motsvarande organisation (HSF). Ansvarar inom HSF för: allmän- och specialisttandvård för barn- och ungdomar, planering och finansiering av ST-verksamheten, fouu-frågor etc. Särskilda uppdrag: Ordförande i Styrgruppen KI/SLL för odontologisk forskning (SOF), Akademiskt Centrum för Barntandvård (ABC) samt Akademiskt Centrum för Äldretandvård (ACT).

Styrelseledamöter

Åke Seiger, MD PhD
AS
Professor i Geriatrik sedan 1987 vid Karolinska Institutet.  Mångårig FoUU-chef vid Stiftelsen Stockholms Sjukhem (SSH).  Sedan oktober 2015 Sjukhusdirektör vid SSH. Deltagit som företrädare för SSH i planering, start och ledning av ACT.  Styrelsemedlem. Tidigare mångårig prefekt för KIs största institution (Neurobiologi, Vårdvetenskap och Samhälle = NVS). Omfattande vetenskaplig produktion, med fler än 300 vetenskapliga artiklar.  Aktiv inom området äldres orala hälsa/ohälsa såväl pedagogiskt som vetenskapligt.

Mats Trulsson, DDS PhD
Mats Trulsson
Professor och övertandläkare i oral protetik samt prefekt vid Institutionen för Odontologi, Karolinska Institutet. Tandläkarutbildning och forskarutbildning vid Umeå universitet. Specialistutbildning vid karolinska Institutet. Bedriver för närvarande klinisk och experimentell forskning med inriktning mot hjärnans reglering av tuggfunktionen samt hur protetisk terapi påverkar sensoriska och motoriska funktioner. Av speciellt intresse är det nyligen upptäckta sambandet mellan tuggfunktionen och hjärnans kognitiva mekanismer.

Susanne Kähäri Anerfält, DDS
Susanne Kähäri AnerfeltLegitimerad tandläkare samt områdeschef för Specialisttandvården Folktandvården Stockholms Län AB, Chef Folktandvården Eastmaninstitutet. Har haft klinikchefsuppdrag sedan i början av 2000-talet och har tidigare varit områdeschef för både Allmäntandvård och Medicinsk tandvård med start 2010. Susanne har utöver sin odontologiska utbildning även en MBA-examen från Handelshögskolan, Stockholm. Är ordinarie ledamot i Folktandvårdens Stockholms län ABs ledningsgrupp. Susanne deltagit sedan uppstarten av ACT som Folktandvårdens representant och även styrelsemedlem i ACT.