Samarbetspartners

 

ACT har etablerat samarbeten med flera forskare och forskargrupper vid Karolinska Institutet, i första hand vid Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle och Institutionen för medicin, Solna.

Flera projekt genomförs i samarbete med FoUU vid Stockholms Sjukhem och Akademiska vårdcentraler i Stockholm. Pågående projekt involverar också privata tandvårdsaktörer (t ex OralCare AB) och utvecklingsföretag

Internationella samarbeten är under utveckling.Mario Brondani, docent, UBC, University of British Columbia Vancouver och Edwin Tan, post doc från Monash University, Melbourne, Australien medverkar i projekt vid ACT. Vidare är professor Frauke Müller, Univ of Geneva, anknuten till ACT och Institutionen för odontologi, med målsättningen att initiera samarbete och affiliering.