Viktiga händelser

2017


5 april

I samband med den äldretandvårdskonferensen i Mariestad presenterades resultaten från TAIK-studien (Tandhygienist i kommunal verksamhet). Resultaten redovisas i rapportform från hälsoodontologiska enheten i VGR. Pia Skott deltog i programmet och höll föreläsningen: “Munhälsa hos äldre – en nationell folkhälsoutmaning”.


23 mars

Professor Gunilla Sandborgh Englund deltar i forskningsmöte kring projektet ”Keep Smiling” på ACTA i Amsterdam.


9 mars

Tidningen ”Här och nu” intervjuar Pia Skott.


8 mars

ACT genom Pia Skott medverkar i SLL:s  remissvar på Nationella riktlinjer demens. Nya nationella riktlinjer ska förbättra vården vid demenssjukdom. Med bättre utbildad personal och mer dagverksamhet vill Socialstyrelsen förbättra vård och omsorg för dem som drabbas av demenssjukdom. Detta är några av rekommendationerna som man tagit fram i de nya nationella riktlinjerna. Pia Skott har deltagit i arbetet med ett remissvar på de föreslagna riktlinjerna tillsammans med “nätverket för demensfrågor inom SLL”. I nätverkets svar poängteras vikten bibehållen tandvårdskontakt samt föreslås att munhälsan bör ingå som en del av den sammanhållna uppföljning som föreslås för personer med demensdiagnos (SIP) vidare föreslås munhälsa och nutrition följas upp genom en definierad indikator. Nätverkets fortsatta arbete kommer att fokusera på respektive kommuns lokala genomförandeplan för de uppdaterade riktlinjerna som Socialstyrelsen väntas fatta beslut om under våren 2017.


24 februari

Göran Friman lägger fram sin avhandling ”Medical Screening in Dental Settings”. Opponent är professor Tiril Willumsen.


8 februari

Studiebesök på Stockholms sjukhem och ACT av en delegation från Japan under ledning av Dr Kumakura. Gunilla Sandborgh Englund presenterar aktuell forskning vid ACT med särskilt fokus på dysfagi.


2 februari

Heldagsutbildning för FTV Stockholms äldretandvårdsteam under ledning av Pia Skott.


31 januari

Föreläsning  hos Strokeferbundet av Arne Olsson.


27 januari

Årets konferens för Nordisk förening för Funktionshinder och oral hälsa (NFH) hölls i Karlskrona  i Januari 2017. Ett fantastiskt arrangemang med spännande föreläsare och utomordentlig middag på Marinmuseet. Arne Olsson och Pia Skott höll en gemensam föreläsning som avslutade konferensen på fredagen. Titeln på föreläsningen var ”Mötet i behandlingsstolen” och syftade i att belysa både kloka terapiplaner materialval liksom etiska ställningstaganden och förståelse. 


2016


13 oktober

Vårt fantastiska Stroketeam är på plats under Stroketeam Kongress 12-13 oktober i Aula Nordica, Umeå. 

Teamet är en del i det , fr.o.m. 2017, SOF finansierade projektet Oral screens in post stroke training: a randomized clinical trial.


7 Oktober

Akademiskt Centrum för Äldretandvård bjöd in till äldretandvårdskonferens, ACTuell Gerodonti, den 7 oktober på Stockholms sjukhem. Årets konferens inriktade sig mot demens ur ett geriatriskt och odontologiskt perspektiv.

Huvudtalare:
Professor Miia Kivipelto, Karolinska Institutet, Kan vi förebygga minnesproblem och demens? – Senaste forskningsrönen

Övriga medverkande:
Docent Dorota Religa, Karolinska Institutet
Professor Gunhild Strand, Universitetet i Bergen
Övertandläkare Inger Stenberg, Centrum för Äldretandvård Göteborg
Tandhygienist Arne Olsson, Akademiskt centrum för Äldretandvård


4 Oktober

Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum bjöd in till en eftermiddag fylld med kunskap med både teoripass och praktiska tips med temat: Äta hela livet – om munvård och sväljsvårigheter.

Tandhygienisterna Arne Olsson och Maria Juslin från ACT, Medicinsk tandvård vid Stockholms sjukhem föreläste under eftermiddagen. Under eftermiddagen föreläste även Logopeden Kerstin Johansson, Karolinska universitetssjukhuset om ämnet sväljsvårigheter inom äldreomsorg och LSS.

Utbildningen riktade sig omsorgspersonal inom äldreomsorg och personal inom LSS.


21 September

ACT är på plats under Nationella konferensen om patientsäkerhet. Pia Skott, biträdande föreståndare ACT, tillsammans med Pia Gabre och Christina Carlsson höll i föreläsningen Munnen är en del av kroppen – det är säkert!. Ämnen i föreläsningen var:

Många tänder i munnen hos äldre – men hur säkerställer vi att tänderna är friska?
Pia Gabre, cheftandläkare Folktandvården Uppsala

Anpassade rutiner och större tillgänglighet framgångsfaktorer mot förlorad tandvårdskontakt.
Pia Skott, ACT och Folktandvården Stockholms län AB

Daglig munvård när du blir äldre och krafterna sviker.
Christina Carlsson, Tandläkare, chef för Hälsoodontologiska utvecklingsenheten Folktandvården Värmland.


15 September

Föreläsning Stockholms läns demensdag – För en mer personcentrerad vård.

Pia Skott, biträdande föreståndare ACT, föreläste med temat Tandvård för äldre personer med demenssjukdom.

Målgruppen för dagen var personal från primärvård, geriatrik och kommun samt politiker.


15 September

Forskningsanslag till två ACT-projekt från Styrelsegruppen för odontologisk forskning, SOF.

Oral screens in post stroke training: a randomized clinical trial. PI Gunilla Sandborgh Englund, co-investigators Pia Skott, Anita McAllister, Jenna Pekmic, Åsa Karlsson, Åke Seiger

Cognitive changes and neural correlates after rehabilitation of mastication in older adults – an intervention study. PI Mats Trulsson, co-investigators Pia Skott, Linn Hedberg, Gunilla Sandborgh Englund, Urban Ekman, Eric Westman, Åke Seiger.


9 September

Studiebesök från Shanghai.

Studiebesök från Shanghai Tenth People’s Hospital. Gruppen har besökt Karolinska Institutet och ACT, i syfte att initiera forskningssamarbete.


4 juli

Seminarium under temat äldretandvård under Almedalsveckan.

Nu har Folktandvården genomfört sina två seminarier i Almedalen med bland andra Pia Skott, medicine doktor och klinikchef på Folktandvården Stockholms sjukhem och vår VD som moderator.

Länk till seminariet kl.10:15

Länk till seminariet kl.13:00


21 – 22 juni

ACT representeras av tandhygienisterna Caroline Croonqvist Girestam och Fridha Okoth Carlén på den 23:e Nordiska konferensen i Gerontologi i Tampere i Finland 19-22 Juni. Där presenterar de ACTs SOF-finansierade Hemtandvårdsprojekt vid en posterutställning och deltar i konferensens vetenskapliga program.

Årets konferenstema är “Good ageing- better society”, den är interdisciplinär och samlar både forskare och kliniker inom ämnesområdena vårdvetenskap, tandvård och sjukvård, social vetenskap, beteendevetenskap, nutrition och många fler.


9 – 11 juni

Inger Wårdh har varit key note speaker vid The International Dental Anthropology Scientific Symposium (DASS Zagreb 2016), June 9-11, 2016, Zagreb, Croatia.


25 – 26 april

Svenska Tandläkare Sällskapets forskningskonferens i odontologi i Malmö

ACT:s  doktorander och tandläkare Charlotta Elleby och Per Elgestad Stjernfeldt presenterar sin forskningsprojekt.


11 – 12 april

Vinnare av Proxidents stipendium 2016

Caroline Croonquist Girestam, leg tandhygienist vid
ACT, har blivit tilldelad Proxidents årliga stipendium för sitt forskningsprojekt. Läs mer om utmärkelsen här: Proxidents stipendium 2016.