Ledningsgrupp

Gunilla Sandborgh Englund, DDS PhD
Professor i dentala biomaterial med toxikologisk inriktning sedan 2010. Legitimerad tandläkare och toxikolog, har handlett fem forskarutbildningsstudenter till disputation och har bidragit till mer än 40 vetenskapliga publikationer. Gunilla har flera förtroendeuppdrag såsom institutionens antagningsnämnd, ersättare i etikprövningsnämnden, bedömare av KID-medel, bedömare åt Stockholms läns landsting av förhandsbedömningar samt som reviewer av vetenskapliga artiklar. Undervisar på tandläkarprogrammet på grund- och vidareutbildningsnivå, och har kursansvar för master- och magister kurser på institutionen.
Sedan 2015 är Gunilla föreståndare för ACT (Akademiskt centrum för äldretandvård), och är engagerad i flera projekt som behandlar relationen mellan oral och allmän hälsa hos äldre.
 

Pia Skott, DDS PhD
PS2
Erfaren sjukhustandläkare som under 15 år arbetat med sjukhusbunden tandvård (gerodonti, tandvård inom psykiatri, huvud-halscancer och infektionstandvård). Disputerade vid Karolinska institutet 2002 med avhandlingen “HIV induced humoral immune response with specific relevance to IgA”. Sedan 2010 olika klinikchefsuppdrag för Folktandvården Stockholms län AB. 
Klinikchef för Folktandvården Stockholms sjukhem, tandvårdskliniken som ingår i ACT. Tandvårdskliniken skapades i samband med tillblivelsen av ACT och Pia har ansvarat för byggnation, rekrytering av samtliga medarbetare och etablering av den kliniska verksamheten.
Biträdande föreståndare för ACT sedan starten 2013 med engagemang både inom den akademiska programgruppen och inom utbildning och information omkring äldres munhälsa.

Jesper Dalum, RDH MSc

Arbetar som forskningsamordnare på Akademiskt centrum för äldretandvård. Legitimerad tandhygienist och innehar Magisterexamen inom oral hälsa. Flera års erfarenhet av kliniskt arbete, främst inom sjukhustandvården, geriatriska patienter och uppsökande tandvård. Samt erfarenhet av klinikledningsuppdrag inom både Folktandvården och privat tandvård.