Kunskapscentrum för äldretandvård

Regionala äldretandvårdscentra finns på flera platser i landet. ACT samverkar med övriga regionala äldretandvårdscentrum. Nätverksträffar ordnas varje år. Målsättningen är att upprätthålla ömsesidig kontakt och informationsutbyte. Vi samverkar bl a kring aktiviteter på Odontologisk Riksstämma och Patientsäkerhetsdagarna.

Nedan finner du länkar till Sveriges kunskapscentrum för äldretandvård.

Stockholms län – Stockholms sjukhem en del av Akademiskt Centrum för Äldretandvård

Uppsala län – Kunskapscentrum för äldretandvård

Värmland – Centrum för Äldretandvård

Västernorrlands län – Kunskapscentrum för äldretandvård

Västra Götalands regionen – Centrum för äldretandvård

Örebro län – KunskapsCentrum för Äldres Munhälsa

Östergötland – Kunskapsnavet för sköra äldres munhälsa

 

Regionala äldretandvårdscentra finns på flera platser i landet, och visas på nedanstående karta.