Kunskapscentrum för äldretandvård

Regionala äldretandvårdscentra finns på flera platser i landet. ACT samverkar med övriga regionala äldretandvårdscentrum. Nätverksträffar ordnas varje år. Målsättningen är att upprätthålla ömsesidig kontakt och informationsutbyte. Vi samverkar bl a kring aktiviteter på Odontologisk Riksstämma och Patientsäkerhetsdagarna.

Nedan finner du länkar till Sveriges kunskapscentrum för äldretandvård.

Region Uppsala – Kunskapscentrum för äldretandvård

Region Värmland – Centrum för Äldretandvård

Region Västernorrland – Kunskapscentrum för äldretandvård

Västra Götalandsregionen – Centrum för äldretandvård

Region Örebro län – KunskapsCentrum för Äldres Munhälsa

Region Östergötland – Kunskapsnavet för sköra äldres munhälsa

Regionala äldretandvårdscentra finns på flera platser i landet, och visas på nedanstående karta.