Projektkatalog

Forskningen vid ACT involverar den komplexa relationen mellan oral och allmän hälsa samtlivskvalitet. Nedsatt förmåga att äta och svälja påverkar nutrition och bidrar till försämrad livskvalitet,kognitiv svikt och skörhet. Systemsjukdomar kan öka risken för oral sjukdom och vice versa.Mångsjuklighet och polyfarmaci kan orsaka orala och generella komplikationer. Vidare är tandvårdoch oral omvårdnad känsliga och utmanande uppgifter avseende etiska aspekter, dvs med hänsyn tillintegritet och att inte vålla skada (nonmaleficence).

ACT’s forskning delas in i tre områden:
  • Samband mellan orala sjukdomar och allmänsjukdomar hos äldre 
  • Behandlings- och omvårdnadsaspekter på oral hälsa hos äldre i ett multidisciplinärtperspektiv 
  • Samband mellan sensomotoriska störningar i tuggapparaten, orsakade avtandförluster eller tandrestaureringar, och kognitiva funktioner 
 
 

ACT har etablerat samarbeten med flera forskare och forskargrupper vid Karolinska Institutet, i första hand vid Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle och Institutionen för medicin, Solna.

Flera projekt genomförs i samarbete med FoUU vid Stockholms Sjukhem och Akademiska vårdcentraler i Stockholm. Pågående projekt involverar också privata tandvårdsaktörer (t ex Oral Care AB) och utvecklingsföretag.

För mer information om pågående projekt hänvisas till ACTs projektkatalog nedan.

Pågående projekt ACT

Ladda ner projektkatalog

Avslutade projekt ACT

Ladda ner projektkatalog