Programförklaring

Forskningen vid ACT involverar den komplexa relationen mellan oral och allmän hälsa samt livskvalitet. Nedsatt förmåga att äta och svälja påverkar nutrition och bidrar till försämrad livskvalitet, kognitiv svikt och skörhet. Systemsjukdomar kan öka risken för oral sjukdom och vice versa. Mångsjuklighet och polyfarmaci kan orsaka orala och generella komplikationer. Vidare är tandvård och oral omvårdnad känsliga och utmanande uppgifter avseende etiska aspekter, dvs med hänsyn till integritet och att inte vålla skada (nonmaleficence). 

Detta initiativ inkluderar en ny algoritm för associationen mellan oral och allmän hälsa hos äldre, med syfte att lösa uppkomna hälsoproblem med en multidisciplinär approach.

 

Bild ACT-SWE-02

 

 

Programförklaringen redovisar hur ACT ska bidra till att förbättra oral hälsa hos äldre.

 

Ladda ner programförklaringen här