Doktorander och post docs

Forskarutbildning

Fem registrerade doktorander är aktiva inom ramen för ACTs verksamhet:

 

Linn Hedberg är specialisttandläkare inom oral protetik, med huvudhandledare är Mats Trulsson, prefekt Karolinska institutet och bihandledare är Urban Ekman, psykolog, Stockholms sjukhem, Jan-Ivan Smedberg, oral protetik Eastman institutet och Pia Skott, med.dr., leg tandläkare, klinikchef Medicinsk tandvård Stockholms sjukhem. Projektets titel: “Cognitive Changes and Neural Correlates after Rehabilitation of Masticatory Function in Elderly – an Intervention Study”. Övergripande syfte: kan protetisk bettrehabilitering hos äldre patienter med nedsatt tuggfunktion påverka kognitiv förmåga? Vi kommer att utföra minnesfester och MR-röntgen på deltagarna för att se om vi kan detektera någon skillnad före och efter bettrehabilitering.

Angelika Lantto är biträdande övertandläkare i Medicinsk tandvård i Norrbottens läns landsting, Luleå. Hon studerar protetiska behandlingar på patienter med olika funktionshinder i jämförelse med ett normalklientel och har publicerat två vetenskapliga artiklar. Projektet pekar på en icke jämlik tandvård för grupper med funktionshinder, där många äldre finns.

Markus Höglund är övertandläkare från region Östergötland med handledare Inger Wårdh, Mats Bågesund och Shervin Shavanez. Titel på projektet: “Dental Anxiety in Adults from the Dental Personnel’s Perspective”.

Charlotta Elleby är tandläkare vid kliniken för Medicinsk tandvård som ligger i anslutning till ACT. Charlotta studerar nya metoder för att identifiera individer med hög risk för skörhet och fragilitetsfrakturer genom att använda informationen i de tandröntgenbilder som tas i samband med tandvårdsbesök. Charlotta gör sin forskarutbildning inom den Nationella forskarskolan i odontologi. Det övergripande målet är att göra det regelbundna tandvårdsbesöket nyttigt även ur ett folkhälsoperspektiv genom att identifiera riskindivider för skört åldrande och möjliggöra behandlingsförebyggande strategier.

Per Elgestad-Stjernfeldt är tandläkare vid kliniken för Medicinsk tandvård som ligger i anslutning till ACT. Per studerar fenomenet tuggning ur både objektiva och subjektiva aspekter och gör sin forskarutbildning inom den Nationella forskarskolan i odontologi. Det övergripande syftet är att kunna rekommendera behandlingar som säkerställer en god tuggförmåga hos äldre individer.

Post docs


Göran Friman
är post doc på Institutionen för odontologi och enheten för gerodonti vid Karolinska Institutet. Hans postdoktorala verksamhet sker huvudsakligen i samarbete med professorerna Kerstin Brismar och Björn Klinge samt docent Inger Wårdh.

Seyed-Mohammad Fereshtenajad är post doc på NVS, KI och medverkar i projekt kring demens och oral hälsa.

Sara Garcia-Ptacek är post doc på NVS, KI och medverkar i projekt kring demens och oral hälsa samt polyfarmaci och oral hälsa.

Peggy Näsman är post doc på Institutionen för odontologi och medverkar i projekt kring hyperparatyreoidism och oral hälsa.

Duangjai Lexomboon är post doc på Institutionen för odontologi och medverkar i projekt kring förvärvad muntorrhet och oral hälsa samt polyfarmaci och oral hälsa.