Populärvetenskapligt

Här samlar vi information som publiceras och presenteras inom vår och externa organisationer.


Nyhetsarkiv: Populärvetenskapligt

 


Film: Munhälsa i fokus

Ett samverkansprojekt för bättre munhälsa hos äldre. Utveckling av simulator för bättre munhälsa vid Kliniskt träningscenter, Jakobsbergs sjukhus belönades med Gyllene Äpplet 2014.

Länk till filmen.


Podd: God munhälsa viktig för äldres allmänna hälsa

God munhälsa är inte bara viktig för vår livskvalitet, den spelar också roll för vår totala hälsa. I den här podden berättar tandläkarna Inger Wårdh och Pia Skott vad man bör tänka på med munhälsan, speciellt hos äldre personer som har svårt att klara att sköta sin munhygien och behöver hjälp. Små och enkla insatser kan vara avgörande för att förebygga och även upptäcka problem med mun och tänder hos äldre. Vårdas den äldre behöver personalen kunskap och färdigheter för att klara denna omvårdnadsuppgift.

podcast

 

Lyssna på podden här.

 


Publikationer i tidningar, tidskrifter och online

 

Skott P. Tandhälsa allt bättre –  men många äldre står utan tandvård. Här & Nu nr 2, 2017.

Skott P, Wårdh I. Mind the gap – förlora inte din äldre patient. Tandläkartidningen 2017;3:54-61. Tandläkartidningen.

Wårdh I, Widström E, Jeppe-Jensen D, Solemdal K, Gahnberg L. Gerodonti – ett nordiskt perspektiv på utbildning, organisation och finansiering. Tandläkartidningen 2017;3:66-73. Tandläkartidningen.

Skott P. Multisjukt i munnen. Äldre i centrum nr 2 2016.

Skott P. Munhälsa ger livskvalitet. Livsviktigt nr1  2016:8.

Skott P. Tandhälsan påverkar hela kroppen – och vice versa. PRO nr 5 2015: 32-5.

Wårdh I, Gahnberg L. God äldretandvård – en stor utmaning. Tandläkartidningen 2015;14:54-8.

Wårdh I. Mål i mun – äldre och mat. Tidskriften Ä. 2015, Nr 2.

Skott P. ACTuell satsning inom tandvård för äldre. Tidskriften Ä. 2015, Nr 2.

Skott P. Tandhälsan påverkar hela kroppen – och vice versa. PRO nr 5 2015.

Wårdh I. Stor okunskap om munhälsa. Äldre i centrum nr 4 2014.

www.internetodontologi.se har det publicerats ett faktablad om muntorrhet.