Forskning

Forskning vid ACT

ACT’s forskning delas in i tre områden:

  • Samband mellan orala sjukdomar och allmänsjukdomar hos äldre
  • Behandlings- och omvårdnadsaspekter på oral hälsa hos äldre i ett multidisciplinärt perspektiv
  • Samband mellan sensomotoriska störningar i tuggapparaten, orsakade av tandförluster eller tandrestaureringar, och kognitiva funktioner
    Mätning av läppstyrka

Bakgrund

Det är ett ömsesidigt förhållande mellan oral och allmän hälsa, inkluderande orala problem och sjukdomar. Vi applicerar därför ett multidisciplinärt synsätt på oral hälsa och sjukdom som en del av åldrandeprocessen. ACT eftersträvar effektiv integrering av oral hälsa och funktion som en del av äldre personers hälsoprofil.  Kunskapsöverföring och implementering är nyckelfaktorer i ACTs aktiviteter. Detta inkluderar vetenskaplig kunskap och förståelse för kritiska faktorer som påverkar den orala hälsan hos äldre.

ACT ska förmedla kunskap och information om oral hälsa hos äldre och strävar efter att erkännas som nationellt centrum.