Folktandvården Stockholms Sjukhem

 

Tandvårdsverksamheten på Stockholms sjukhem arbetar efter visionen att “alla ska känna att de kommit rätt” arbetet kräver ett gott samarbete mellan klinikens alla medarbetare och det brukar våra patienter och deras närstående känna av direkt när de kommer till oss. Tandvårdskliniken drivs av Folktandvården Stockholm och har sex behandlingsrum. Kliniken är fullt anpassad för personer med funktionsnedsättningar. Samtliga behandlingsrum är utrustade med lift och vi har även andra hjälpmedel för att förflytta en patient från rullstol eller säng till vår behandlingsstol. Behandlingsstolen kan därefter anpassas efter varje individs behov med sk Tumlekuddar för att göra tandvårdsbesöket bekvämt och patientsäkert. Våra specialkonstruerad behandlingsstolar kan även helt avlägsnas och tandvårdsbehandlingen utförs då i patientens egen rullstol, permobil eller säng med fortsatt tillgång till all instrumentel och operationsbelysning som tandvårdsbehandlingen kräver. Av behandlingstekniska och ergonomiska skäl föredrar vi alltid att lyfta patienten till behandlingsstolen när det är möjligt.
 

 Tandvårdskliniken drivs av Folktandvården Stockholms län AB och är belägen vid Stockholms Sjukhem

Våra vårdambitionsnivåer

  • Förbättra – Patienten ska ha fullständig behandling, oral hälsa eftersträvas.
  • Bevara – Mindre symptom och sjukdom accepteras men får inte förvärras, relativt god oral hälsa eftersträvas.
  • Fördröja – Akut smärta eller akut infektion förutses och behandlas, acceptans av relativt grava sjukdomssymptom förekommer samt av att dessa långsamt förvärras.
  • Lindra – Eliminera infektionstillstånd som kan ogynnsamt påverka patientens allmäntillstånd. Eftersträvan att avhjälpa smärta
 

 

Äldretandvård

 

En av de största utmaningarna med äldretandvård är att hitta en balans mellan den tandvård som är möjlig att utföra och den tandvård som patientens allmäntillstånd och ork tillåter, vi kallar det för vårdambitionsnivå. Hos oss tar vi oss alltid tid att genomföra en grundläggande undersökning som även innefattar en bedömning av patientens förmåga till anpassning och egenvård. När vi gjort en bedömning om vårdambitionsnivå vill vi tydligt kommunicera den till patient, närstående eller vårdpersonal så att vi är överens om den planerade behandlingens omfattning. Vi rekommenderar alltid tät kontakt med tandhygienist eftersom det ofta är just tandhygienistens behandlingar, motivationer och instruktioner som skapar förutsättningar för bibehållen munhälsa på lång sikt.


Är du intresserad av att bli patient på Folktandvården Stockholms sjukhem kan du kontakta tandvårdskliniken direkt via:

Kontaktuppgifter till kliniken 

Folktandvården Stockholms sjukhem
Medicinsk tandvård
Mariebergsgatan 22b
112 19 Stockholm
Tel: 08-123 153 20
Skicka ett medelande

Elektronisk remiss via din läkare eller sjuksköterska genom Take Care.

På tandvårdskliniken Stockholms sjukhem frågar vi dig alltid om du samtycker till sammanhållen journal, vilket betyder att du kan ge ditt samtycke till att hälso-sjukvården har tillgång till din tandvårdsjournal samt att vi som tandvårdspersonal kan ta del av relevanta provsvar och kommunicera med dina sjukvårdskontakter.

Besök gärna oss på vår hemsida:

www.folktandvardenstockholm.se/stockholmssjukhem