Alla inlägg av Jesper Dalum

Göran Friman prisas

Göran Friman. FOTO: Pernilla Jansdotter

Göran Friman mottog under Odontologiska Riksstämman 2019 Forssbergs pris – för främjande och uppmuntrande av kliniska forskningsinsatser som gjorts av tandvårdsteamet, och som har ett värde i tandläkarnas dagliga arbete.

Med motiveringen ”Göran Friman har genom sin forskning utvecklat smarta metoder för samverkan tandvård och sjukvård. Vid årliga tandhälsoundersökningar har Friman adderat diabetes- och blodtryckskontroller vilket möjliggör tidig upptäckt av avvikelser och främjar människors hälsa. Göran Frimans forskning är ett gott exempel på värdefulla forskningsupptäckter som kommer ur patientnära arbete.”

Göran är ACT:s första disputerade doktorand och lade fram sin doktorsavhandling ”Medical screening in dental settings” 2017. Den handlar om screening av blodtryck och diabetes inom tandvården.

Stort grattis!

Odontologisk riksstämma 2019!Seniortandvård – patientens resa från oberoende till beroende

På årets Odontologiska riksstämma presenterade Sveriges centrum för äldretandvård gemensamt en patients resa från frisk oberoende till sjuk och vårdberoende. Kliniska tips varvades med vetenskap och mini-föreläsningar från några av Sveriges bästa föreläsare inom området.

Medverkande fr. vä. Christina Carlson, Gunnar Henning, Katri Ståhlnacke, Pia Skott, Pia Gabre, Markus Höglund och Gunilla Sandborgh Englund.

Centrum för äldretandvård VGR


Centrum för Äldretandvård i Västra Götalandsregionen kom idag 10 oktober och besökte oss på ACT. En inspirerande och spännande dag omkring möjliga framtida samverkansprojekt för förbättrad munhälsa för årsrika. Tillsammans är vi bättre!

På bilden från vänster Jessica Persson, Åke Seiger, Eva-Karin Bergström, Gunilla Sandborgh Englund, Gunnar Henning, Pia Skott, Inger Wårdh, Isabelle Johansson.

Studiebesök från Norge

Studiebesök från Norge. Representanter från Tannhelsetjenestens kompetansesentre, Universitetet i Bergen och Universitetet i Oslo besökte ACT den 14 maj. Christina Carlson – Centrum för äldretandvård Värmland, Gunnar Henning – Centrum för äldretandvård VGR, Katri Ståhlnacke – Kunskapscentrum för äldres munhälsa Örebro medverkade från de regionala kunskapscentran.

 

 


 

 


 

 

Anmälan är öppen till årets konferens

Rättvis och modern äldretandvård – Äldres munhälsa ur flera perspektiv

Årets upplaga av ACT-konferensen handlar om hur vi skaparen rättvis och modern äldretandvård som är tillgänglig för alla.

Välkomna till en heldag med patientperspektivet i centrum, inspirerande föreläsningar, diskussioner, goda exempel från verksamheter och forskning med fokus på förbättrad munhälsa för äldre. ACT-konferensen ger kunskap och inspiration att ta hem. Den ger också möjlighet att träffa kollegor och bygga nätverk.

Anmäl dig här


 

 


 

 

Forskningsrapport nr. 7

Läs vår senaste rapport; Läkemedel som orsakar
muntorrhet ökar risken för
tandförlust hos personer med
demenssjukdom.

 

Forskningsrapporterna innehåller våra senaste publikationer, finns att läsa och hämta hem direkt från vår hemsida.

Forskningsrapporter

 


 

 


 

 

Pia Skott – Blodad tand podcast

Podcast: Blodad tand

Podcasten Blodad tand intervjuar intressanta och spännande personer, i avsnitt nummer 26 intervjuas Pia Skott. Biträdande föreståndare på ACT, samt forsknings- och utbildningschef på Folktandvården Stockholm

 

Podcasten finns att lyssna på genom hemsidan, men finns även att ladda ned genom Itunes.