ACTuell Gerodonti 2020

Tema: Parkinsons sjukdom

Välkommen till en digital äldretandvårdskonferens den 2 oktober 2020!

Temat för årets ACT-konferens är Parkinsons sjukdom ur ett munhälsoperspektiv.

ACTuell gerodonti 2020 ger ökad kunskap om Parkinsons sjukdom och ett multiprofessionellt perspektiv på omhändertagande och behandling. I ett vidare perspektiv påvisas potentialen för samverkan mellan tandvård och hälso- och sjukvård.

Konferensen ges i ett förändrat format som en följd av coronapandemin och sänds som ett live-streamat webinarium som kommer att vara tillgängligt utan avgift till de som anmält sig. Det kommer finnas möjlighet till interaktivitet via chatforum och vi avslutar webinariet med en samlad diskussion mellan dagens föreläsare och frågor från deltagarna. På ACTs hemsida kommer den inspelade versionen att vara tillgänglig i 30 dagar.

Ni är välkomna till ett intressant och kunskapsintensivt webinarium för att inspireras att förbättra munhälsa och oralrelaterad livskvalitet hos personer med Parkinsons sjukdom.


Program 

Erika Franzén, professor och fysioterapeut, KI. Fysisk träning vid Parkinsons sjukdom

Ellika Schalling, lektor och logoped, KI. Kommunikation och sväljning vid Parkinsons sjukdom

Merete Bakke, professor, Københavns Universitet. Aktuell forskning om oralmotorisk träning vid Parkinsons sjukdom

Charlotta Elleby, tandläkare och doktorand, KI. Munhälsa vid Parkinsons sjukdom, kliniska erfarenheter

Diskussion och frågor från chatten.

Tid för dagen: 09:00-11:30


Anmälan

Anmäl dig för avgiftsfritt deltagande
Länk till anmälningsformulär