ACTuell Gerodonti 2020

Tema: Parkinsons sjukdom

Tack alla som deltog i vår digitala äldretandvårdskonferens den 2 oktober 2020!

Temat för årets ACT-konferens var Parkinsons sjukdom ur ett munhälsoperspektiv.

Konferensen gavs i ett förändrat format som en följd av coronapandemin och sändes som ett live-streamat webinarium tillgängligt utan avgift.

För dig som vill ta del av presentationerna finns de som pdf-filer vid respektive presentatör. Filerna ligger kvar ca en månad efter varje genomförd konferens.


Program 

Erika Franzén, professor och fysioterapeut, KI. Fysisk träning vid Parkinsons sjukdom

Ellika Schalling, lektor och logoped, KI. Kommunikation och sväljning vid Parkinsons sjukdom

Merete Bakke, professor, Københavns Universitet. Aktuell forskning om oralmotorisk träning vid Parkinsons sjukdom

Charlotta Elleby, tandläkare och doktorand, KI. Munhälsa vid Parkinsons sjukdom, kliniska erfarenheter