Diplomkurs

Enligt den nya specialisttandläkarförordningen för tandläkare är ämnet Gerodonti såväl ett specialistövergripande delmål för alla specialiteter (utom pedodonti) som ett specialistspecifikt delmål för utbildningen till specialist inom orofacial medicin. ACT deltar i flera ST-utbildningar och diplomkurser.

Den 17-19 februari 2020 genomfördes Tandläkarförbundets diplomkurs inom orofacial medicin: ”Patienter med särskilda behov” där både Inger Wårdh och Pia Skott medverkade som föreläsare.

Nationell enkätstudie 2019

Nationell enkätstudie 2019

Akademiskt Centrum för Äldretandvård (ACT) har under januari-mars 2019 genomfört en ny enkätstudie. Syftet med enkätstudien är att belysa de forsknings- och utvecklingsprojekt som bedrivs i Sverige 2019. Framför allt vill vi med enkätens resultat sprida information om aktuella projekt runt om i landet för att inspirera till nya tankar och idéer inom ämnesområdet.

Nationell enkätstudie 2019 I Forskning och utvecklingsprojekt äldretandvård 2019 – En nationell enkätstudie