Odontologisk riksstämma 2019!Seniortandvård – patientens resa från oberoende till beroende

På årets Odontologiska riksstämma presenterade Sveriges centrum för äldretandvård gemensamt en patients resa från frisk oberoende till sjuk och vårdberoende. Kliniska tips varvades med vetenskap och mini-föreläsningar från några av Sveriges bästa föreläsare inom området.

Medverkande fr. vä. Christina Carlson, Gunnar Henning, Katri Ståhlnacke, Pia Skott, Pia Gabre, Markus Höglund och Gunilla Sandborgh Englund.