Charlotta Elleby tilldelas forskningsstipendium

ACTs delfinansierade doktorand Charlotta Elleby tilldelades forskningsstipendium från Ollie och Elof Ericssons stiftelse för vetenskaplig forskning, stipendiet delades under Odontologiska riksstämman.