Keep Smiling

Gunilla Sandborgh Englund, Föreståndare Akademiskt centrum för äldretandvård.

Professor Gunilla Sandborgh Englund deltar i forskningsmöte kring projektet ”Keep Smiling” på ACTA i Amsterdam.